Home

Singeln "If this is love" handlar om att aldrig ge upp. Den inspirerades av en tuff tid jag gick igenom 2015 där jag lärde mig att i slutändan är det värt att hålla fast vid den eller det du älskar för att kärlek är något stort. Det spelar ingen roll i vilken form kärleken kommer, DEN ÄR stor!

My single "If this is love" is about never giving up. What inspired it was a tough time I went through during 2015 and I learned that at the end of the day if you love someone or something it is worth holding onto because love is a big thing. It does not matter in what form love comes in, IT IS a big deal!